Etický kodex

V INSCOM se při naší činnosti řídíme Kodexem etiky v pojišťovnictví vydaným Českou asociací pojišťoven (ČAP), stejně tak Kodexem etiky Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM), ačkoliv nejsme jejich členy. Oba kodexy jsou závazné pro všechny zaměstnance, případně smluvní partnery pracující pro naši společnost.