Etický kodex

V INSCOM se při naší činnosti řídíme Kodexem etiky v pojišťovnictví vydaným Českou asociací pojišťoven (ČAP), stejně tak Kodexem etiky člena Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM). Oba kodexy jsou závazné pro všechny zaměstnance, případně smluvní partnery pracující pro naši společnost.