Kreditní management, PP - I.

Kreditní management, Pojištění pohledávek - I.

Pojištění obecně je preventivním nástrojem ochrany aktiv. Vztahuje se na určité, předem smluvené události, které se vyskytují s odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění neovlivňuje riziko vzniku události, ani výši případné škody, ale pouze zmírňuje jejich dopad.

V případě pojištění pohledávek (PP) jde o krytí rizik spojených s jejich nezaplacením. Pohledávky vznikají v souvislosti s dodáním zboží nebo služeb. Jedná se o typ pojištění, který je bližší kreditnímu managementu, než jen správě majetku. I z toho důvodu by se jím měla na straně klienta zabývat osoba zodpovědná za finance a řízení pohledávek, spíše než ten, kdo má na starosti „pojištění“.

Obdobné platí i pro externí subjekt, který klientovi radí, asistuje, vyjednává pro něj, zastupuje ho a zajišťuje servis v průběhu pojistky, tedy pro makléře. Nedoporučujeme volit univerzálního makléře. Ten bývá spíše supermarketem na finanční produkty, všech druhů pojištění, než skutečným odborníkem. Hlavním důvodem je skutečnost, že nestačí PP jen vhodně zprostředkovat, ale též pracovat s pohledávkami, resp. s pojistnými limity konkrétních odběratelů i v průběhu pojistného období. To může zajistit jen makléř specialista s dostatečným personálním obsazením.

Krytými riziky nezaplacení jsou obvykle platební neschopnost a platební nevůle. Pod platební neschopností můžeme vidět insolvenci, platební nevůlí pak neochotu zaplatit. Vedle jistoty úhrady pohledávek získá klient i informace a zpětnou vazbu o kredibilitě subjektu, s kterým obchoduje.

V ČR nabízejí PP na profesionální úrovni čtyři globální pojišťovny. V abecedním pořadí jde o: Atradius, Coface, Credendo a Euler Hermes. Množství pojišťoven na trhu ovlivňuje zejména náročnost správy informačních databází o klientech, aktualizace těchto databází a propojení, resp. zastoupení v dalších zemích. Společně s pojištěním klient obvykle získává v ceně i vymáhání pohledávek.

PP je flexibilní produkt, u kterého je možné zařazovat a naopak vyjímat pojištěné odběratele v průběhu pojistného období. Naprostá většina pojistek je uzavírána jako tzv. obratová, tzn., že klient platí sazbu z obratu s pojištěnými odběrateli. Je vhodný pro firmy s obraty od desítek, či spíše stovek milionů pojištěného obratu ročně. Cenově jde o promile z pojištěného obratu. S ohledem na rozsah rizik, objem obratu a výši krytých částek se sazba pohybuje nejčastěji mezi 0,2% - 0,4%  z pojištěného obratu. Např. u pojistné sazby 0,25% tak zaplatíte z milionu pojištěného obratu 2,5tis. Kč. Minimální pojistné pak obvykle začíná cena na 100tis. Kč ročně.

Příště si projdeme jednotlivé oblasti PP podrobněji.

Ing. Tomáš Jandera, jednatel, majitel INSCOM, s.r.o., www.inscom.cz

 

Adidas shoes | nike flex shoes for toddlers