Kreditní management, PP - III.

Kreditní management, Pojištění pohledávek - III.

V předchozích dílech jsme si obecně vymezili produkt pojištění pohledávek. Jaká kryje rizika, že jde o kreditní management spíše než pojištění, a zdůraznili si nutnost mít poradce/makléře specialistu. Víme již, že pojištění pohledávek v České republice a Slovenské republice nabízejí 4 globální pojišťovny a, omezeně jedna lokální. Majoritním produktem že je obratové pojištění, minoritním saldové. Rozdělili jsme si druhy krytí, a podrobně začali se Jmenovitými limity. Zdůraznili jsme důležitost srovnání limitů a práce s nimi (v tomto případě je výhodná spolupráce se specializovaným makléřem, který servis limitů nabízí) a konečně přínos informací o riziku u restriktivních rozhodnutí.

Dnes budeme pokračovat s Nejmenovitými limity. O tyto limity pojišťovnu nežádáte, ale jejich stanovení je ve vaší režii. Podmínky, které musíte splnit, jsou stanoveny v pojistné smlouvě. V případě, že chcete zažít trochu legrace, zadejte vyjednání Nejmenovitého limitu všeobecnému pojišťovákovi. Pokud ale chcete silný funkční nástroj a jistotu plnění ze strany vybrané pojišťovny poskytněte nezbytné informace o struktuře odběratelů a obchodních podmínkách vašemu specializovanému poradci na kreditní management a ten Vám nezbytné vyjedná.

Jeho výstupem pak budou dva hlavní způsoby stanovení Nejmenovitého limitu a to pomocí:

a) Platební zkušenosti, b) Kreditní Informace

Každá z pojišťoven má v pojistné dokumentaci stanoveny podmínky, za kterých Nejmenovitý limit získáte (sami si stanovíte). Podmínky jsou u každé pojišťovny unikátní a jejich model nelze jednoduše aplikovat na další pojišťovnu. Unikátnost rovněž ztěžuje tabulkovou srovnatelnost. Dochází pak k tomu, že ten, kdo nezná z denní praxe Nejmenovitý limit u všech 4 pojišťoven pohledávek, vysvětluje podmínky na příkladu jedné, jím teoreticky zvládnuté pojišťovny. Toto je ale nesprávný přístup. V praxi vidíme chyby velkých univerzálních makléřů již v jejich prezentačních materiálech. 

Podmínky pro stanovení Nejmenovitého limitu pojišťovny upravují, resp. jejich textace se mění. Ty, které Vám pojišťovna nabídla v minulém období, se mohou v dalším změnit. Interně se nám velmi osvědčuje, že naši správci smluv spolu dotazy klientů konzultují, svá stanoviska k dokumentaci konkrétní pojišťovny sdílejí, či dokonce vytvářejí zjednodušené „návody k použití“ či „překlady z pojišťováčtiny do češtiny“. A zadání od klienta bývá většinou „jednoduché“, typu: „Tady vám posílám platební morálku s odběratelem. Vyhovuje podmínkám Nejmenovitého limitu? A proč?“ Případně: „Proč ne?“

Výše Nejmenovitého limitu uvedeného v pojistné smlouvě může začínat na úrovni desítek tisíc korun, obvykle je však stanovena v hodnotě statisíců (100 – 500tis. Kč). U největších pojistek jsme již vyjednali Nejmenovité limity až do výše 2 milionů. Částka a textace Nejmenovitého limitu ovlivňuje ale cenu pojistky. Pojistka bez Nejmenovitého limitu bude velmi pravděpodobně levnější, než ta která jej obsahuje, volnější podmínky stanovení Nejmenovitého limitu pak dražší než ty přísnější. Podmínky stanovení Nejmenovitého limitu ovlivňují rovněž interní pravidla vašeho kreditního managementu.

Příště nás čeká podrobnější popis způsobů stanovení Nejmenovitých limitů prostřednictvím Platební zkušenosti.

Ing. Tomáš Jandera, jednatel, majitel INSCOM, s.r.o., www.inscom.cz

best Running shoes brand | adidas Yeezy Boost 350