Kreditní management, PP - XII.

Kreditní management, Pojištění pohledávek – XII.

Od využívání pojištění pohledávek odrazuje někdy firmy množství informací a nejasnosti, jak pojištění pohledávek získat. Proto si dnes stručně projdeme první kroky k jeho získání.

Co kryje pojištění pohledávek?

Škody z nezaplacení pohledávek vůči odběratelům z důvodu Platební neschopnosti (insolvence) nebo Platební nevůle (neochoty platit).  Pojistit lze i zálohy složené u dodavatelů. Nekryje Sporné pohledávky (spor o kvalitě dodávky), plnění je podmíněno soudním rozhodnutím ve váš prospěch.

Kolik stojí pojištění pohledávek?

Pojistné se platí z obratu s pojištěnými odběrateli s obvyklou sazbou v rozmezí 0,100 %-0,400 %, tzn. 1  - 4 tis. Kč za milion pojištěného obratu.

Vliv na sazbu mají hlavně: výše obratu do pojištění, nejvyšší pojistný Limit na odběratele, obor podnikání, historické ztráty z pohledávek, … 

Minimální obrat do pojištění začíná od 30mil. Kč výše, tzn., že minimální pojistné vychází při sazbě např. 0,300% na cca 90tis. Kč, konkrétní výše pak v závislosti na obratu do pojištění. Druhým nákladem je poplatek (cca 700 Kč p.a.) za prověření odběratele pojišťovnou. Menší odběratele zahrnete do tzv. Nejmenovitého limitu, který je zdarma. Nákladově tak počítejte s částkou od 100tis. Kč ročně výše, relativně jde o zmíněné desetiny procenta z obratu ve vztahu k pojištěným milionovým částkám pohledávek.

Cena makléřských služeb?

Je již obsažena v pojistném (zpoplatněna by byla jen v případě zrušení Pověření k zastupování z vaší strany, nebo po písemném odsouhlasení vámi vyžádaných dalších nadstandardních služeb). Po makléři požadujte Správce smlouvy, na kterého se budete moci v průběhu pojistky obracet, který vám bude aktivně připravovat Revize limitů na odběratele, bude zastupitelný, a nebude, v čase kdy jej potřebujete, zprostředkovávat pojištění pro další své klienty … . Makléře vybírejte podle: specializace jen na Pojištění pohledávek a záruk; počtu zastupovaných klientů (ale jen na pojištění pohledávek); smluv se všemi pojišťovnami pohledávek; úzkou spoluprací s mezinárodní sítí specializovaných makléřů, … .

Jak získat nejlepší podmínky?

1) Požadavky na pojištění a údaje o vaší firmě uvedete v Dotazníku; s vyplněním Vám makléř pomůže

2) Podepíšete Pověření / Plnou moc k zastupování u pojišťoven pohledávek (pouze);  u kvalitního makléře i Makléřskou smlouvu (mlčenlivost, povinnosti, rámec jeho práce)

3) Pojištění makléř poptá u všech 4 pojišťoven, vč. doplnění o upřesňující komentář

4) Zpracuje a zašle Vám detailní výstupy z Výběrového řízení (tabulkové srovnání, průvodní zprávu, přehled schválených limitů na odběratele, vzorovou Kreditní zprávu využitelnou pro Nejmenovité odběratele, originální nabídky pojistitelů) a doporučí vám 2 nejvýhodnější nabídky

5) Společně podrobně projdete a makléř zodpoví vaše dotazy. Finální volba pojišťovny bude na Vás

6) Po podpisu Pojistné smlouvy Vás makléř znovu zaškolí a zašle Vám přehled hlavních povinností plynoucích z pojistné smlouvy (pro bezproblémové plnění ze strany pojišťovny)

7) V průběhu pojistky budete využívat průběžného servisu makléře, v podobě makléřského Správce smlouvy, který Vám bude nápomocen se vším nejasným; sám Vám aktivně připraví podklady pro minimálně dvě Revize pojistných limitů ročně, … .

 

Ing. Tomáš Jandera, jednatel, majitel INSCOM, s.r.o., www.inscom.cz

best Running shoes brand | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger