Služby INSCOM v průběhu pojištění

Revize limitů je nejen součástí vstupního auditu smlouvy, ale i pravidelnou, opakovanou službou INSCOM. Zjednodušeně jde o aktualizaci nedostatečných limitů s cílem jejich maximalizace, případně vysvětlení konkrétních důvodů zamítnutí či neúplného schválení limitu pojišťovnou.

Desatero povinností

Pojištění pohledávek je sofistikovaným produktem. Sledujeme a průběžně aktualizujeme hlavní postupy a povinnosti, které je potřeba dodržovat při práci s pohledávkami tak, aby pojišťovna řádně plnila.  Původních deset načalo již druhou desítku pravidel… .

Protože pojištění pohledávek není vaší hlavní aktivitou, pravidelně vám budeme povinnosti připomínat.

Poplatky

Označíme pro vás pojistné limity na odběratele, které by byly zamítnuty pojišťovnou. Tím ušetříte na poplatcích. Většina pojišťoven pohledávek účtuje poplatek za prověření i za zamítnuté limity. INSCOM pro Vás tyto firmy předem vyřadí, čímž ušetříte za poplatky.

Filtr Nejmenovitý limit

INSCOM vám označí odběratele, které je výhodné primárně pojistit prostřednictvím tzv. Nejmenovitého / Paušálního / Diskrečního limitu. Ten získáte pomocí vlastní platební zkušenosti nebo prostřednictvím pozitivní Kreditní zprávy.

Pozor! V případě zamítnutí Jmenovitého limitu současně ztrácíte u všech pojišťoven možnost využít Nejmenovitý limit.

Edukace INSCOM

Zaškolíme vás i vaše zaměstnance odpovědné za pojištění pohledávek na hlavní povinnosti, probereme možnosti i úskalí procesu Credit Managementu a správy smlouvy na pojištění pohledávek.

Vlastní limit

Pomůžeme vám se získáváním pojistného limitu na vaši společnost, tedy pro vaše dodavatele.

Hot line INSCOM

Vedle konzultací prostřednictvím osobní schůzek a e-mailů (info@inscom.cz) jsme připraveni vám odpovědět na dotazy či pomoci s problémy týkajícími se pojištění pohledávek na telefonu +420 271 751 312. Nejčastější dotazy jsou zaměřené na bonitu odběratelů a na pravděpodobnost upsání pojistných limitů pojišťovnou. Ve spolupráci s vámi pracujeme na maximalizaci pojistných limitů.

Running sports | previously released jordans