Kreditní management, PP - VIII.

Kreditní management, Pojištění pohledávek - VIII.

„Kreditní manažer“ - způsob získání Nejmenovitého limitu

Dodali jste zboží nebo službu obchodnímu partnerovi na fakturu s odloženou splatností a ten nezaplatil. V tu chvíli učiníte kroky směřující k plnění z pojistky pohledávek. Pojištění se týká obchodních úvěrů poskytovaných odběratelům. V kompetenci by jej měla mít ve vaší firmě osoba zodpovědná za finance, kreditní management, nebo pohledávky, nikoliv za klasické majetkové pojištění.

Produkt pojištění pohledávek není složitý, jak se na první pohled zdá a jak jej někdy pojišťovny, zejména z důvodu konkurenčního boje, prezentují. Stojí na třech hlavních povinnostech pojištěného, tedy na Limitech, Lhůtách a Obratech.

V našem seriálu už jsme zmínili Limity Jmenovité (schvaluje pojišťovna), Nejmenovité (se stanovením ve vaší režii), Rychlé (automatizované s odpovědí ano/ne nebo určením stupně bonity odběratele), a Rizikové (dražší na vysoce rizikové odběratele). Dnes dokončíme Nejmenovité Limity. Po Nejmenovitých získaných z Platební zkušenosti a z Kreditních informací je možné získat Nejmenovitý limit i pomocí tzv. Kreditního (úvěrového) manažera.

Jde o třetí základní způsob získání Nejmenovitého limitu. Jedná se o nadstandardní ustanovení vyžadující předjednání. To zajistí nejlépe specializovaný makléř. Avšak jakmile se tak stane, získáte pohodlně a bez zbytečné administrativní zátěže Nejmenovitý limit do výše uvedené ve vaší pojistné smlouvě. Pojišťovny umožňují využití Kreditního manažera na odběratele v nízko a středně rizikových zemích, resp. pro jimi schválený seznam odběratelských zemí. Pojišťovna schválí pracovníka ve vaší firmě, který je oprávněn stanovit limit a současně postupy, kterými se musí dotyčný, nebo dotyčná, řídit. Pravidla určující kontrolní postup jsou uvedena buď ve vaší interní „pohledávkové“ směrnici, nebo např. v dotazníku obsahujícím dotazy na identifikaci osob či oddělení, které mají rozhodování o pohledávkách (odběratelských úvěrech) na starosti. Dotazy se dále zaměřují na hodnocení nových a stávajících obchodních úvěrů na odběratele, na poskytované platební podmínky, na kontrolu pohledávek a konečně na postupy vymáhání pohledávek. Změny v osobě kreditního manažera nebo ve schválených postupech podléhají písemnému schválení pojišťovnou. V případě škody musíte doložit, že jste postupovali dle směrnice nebo dotazníku. Na závěr je třeba zmínit, že získávání Nejmenovitého limitu pomocí tzv. Kreditního manažera je pojišťovnami nabízeno pro vybraný okruh klientů, tedy pro stabilní, dlouholeté, většinou odborným makléřem servisované pojistky.

Ing. Tomáš Jandera, jednatel, majitel INSCOM, s.r.o., www.inscom.cz

Nike Sneakers | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men