Ceník

Naše služby jsou pro Vás bezplatné /resp. jsou hrazeny pojišťovnou, při trvání Pověření k Vašemu zastupování/. V případě Vašeho zájmu se samozřejmě můžeme písemně domluvit i na další práci hrazené vaší společností.

Našim klientům však rovněž zpracováváme např. podrobné analýzy, poskytujeme poradentství, či vyjednáváme jejich specifické požadavky, vše v oblasti Credit Managementu. V těchto případech, avšak vždy po předchozím vzájemném písemném odsouhlasení, pracujeme dle individuálního ceníku. Ten vám zašleme na vyžádání. 

Best Nike Sneakers | Nike Shoes