Kreditní management, PP - XI.

Kreditní management, Pojištění pohledávek – XI.

Dnes si opět ukážeme fungování pojištění pohledávek na konkrétním příkladu. S ohledem na povinnost dodržovat mlčenlivost vůči našim klientům, identifikační údaje pozměníme.

Firma SOFT s.r.o. si prostřednictvím nás, tedy specializovaného makléře, pojistila ze svého celkového obratu 550mil. Kč část odběratelů v očekávané výši obratu do pojištění 100mil. Kč. V rámci Výběrového řízení si nakonec zvolila jednu ze 4 pojišťoven, která nabídla pojistnou sazbu 0,250% z pojištěného obratu (tzn. 2,5tis. Kč pojistného z 1mil. Kč obratu s pojištěnými odběrateli) a současně Minimální pojistné ve výši 200tis. Kč ročně.

Pojistné období trvalo od 1. května 2017 do 30. dubna 2018.  Pojišťovna fakturovala pojistné na základě hlášení Obratu s pojištěnými odběrateli, který jí SOFT hlásila měsíčně zpětně. Například v květnu 2017 to bylo 8 456 000 Kč, z kteréhožto pojistného obratu zaplatila SOFT 21 140,- Kč na květnovém pojistném. Pojistné v červnu 19 456,- Kč, v červenci 20 372,- Kč, a tak dále až do dubna 2018. Za rok dosáhla skutečná částka pojistného dohromady 208tis. Kč, což odpovídalo obratu s pojištěnými odběrateli ve výši 83,2 mil. Kč za celý rok. Pokud by skutečná částka pojistného nedosáhla Minimálního pojistného 200tis. Kč, pojišťovna by firmě SOFT pojistné do této výše dofakturovala. Vedle 208tis. Kč pojistného zaplatila SOFT ještě 11 tis. Kč za prověření a monitoring 22 Jmenovitých limitů na odběratele (500,- Kč p.a. na odběratele). Vlastní prověřování splnění podmínek u Nejmenovitých odběratelů pomocí Platební zkušenosti je bezplatné, prostřednictvím Kreditní informace představovalo roční paušál, který již SOFT vynakládala v souvislosti s prověřováním bonity odběratelů. Po námi vyjednaných úpravách pokračuje pojistná smlouva v dalším, stejně dlouhém, 12-ti měsíčním období.

Cena pojistného je samozřejmě důležitá, ale nebyla při rozhodování hlavním kritériem. Tím bylo jednak pojišťovnou schválené krytí na jednotlivé odběratele, tzv. Jmenovité limity a dále pak hranice Nejmenovitých limitů do výše 250tis. Kč. Do této hranice si firma SOFT mohla stanovit svůj Nejmenovitý limit na každého jednotlivého odběratele, kterého jednak do pojištění zvolila a současně u něj splnila podmínky, tedy pozitivní Platební Zkušenost nebo doporučující Kreditní Informaci od některé z Kreditních Agentur. Ke schvalovaným limitům je nutno dodat, že pojišťovny nabídly v prvním kole Výběrového řízení nižší než požadované částky Jmenovitých limitů. K jejich navýšení přispěly naše zkušenosti z Kreditního managementu, i množství průběžně realizovaných Výběrových řízení, které je výrazně vyšší v porovnání s univerzálními makléři.

Firmu SOFT jsme zaškolili na hlavní povinnosti plynoucí z pojistné smlouvy (mít Limity na odběratele, dodržovat Lhůty a hlásit Obrat s pojištěnými odběrateli) a současně je písemně rozpracovali do tzv. Desatera povinností. I na základě něj si firma zvolila, že bude pojišťovat všechny své velké odběratele s otevřeným saldem pohledávek vyšším než 700tis. Kč, s výjimkou dvou tzv. „blue chips“, tedy odběratelů s velmi nízkou pravděpodobností defaultu z platební nevůle, tím spíše z důvodu insolvence. V praxi firma sledovala platební morálku odběratelů a v okamžiku, kdy pohledávky po splatnosti vůči pojištěnému odběrateli překročily dobu po splatnosti delší než 40 dní, pokračovala ve standardním vymáhacím postupu, na konci kterého bylo, že 50. den po splatnosti hlásila pojišťovně tzv. Hrozbu škodní události.

Za pojistné období došlo k hlášení Hrozby celkem 4krát, dvakrát u odběratelů se Jmenovitým, a dvakrát u odběratelů s Nejmenovitým limitem. Ve všech případech předala firma SOFT pohledávky k vymáhání Inkasní Agentuře pojišťovny, která pohledávky bezplatně vymáhala. Inkasní Agentura byla plně úspěšná u odběratele, který dlužil 2,456mil. Kč, a dalšího s 268tis. Kč dluhu. U odběratele se Jmenovitým limitem ve výši 1,5mil. Kč se podařilo od nahlášení Hrozby škodní události snížit původní dluh z 1,389mil. Kč na 648tis. Kč. Pojišťovna tak plnila 90% z neuhrazené částky, tedy 583,2tis. Kč (již bez 10% spoluúčasti). Pojišťovna v prvním pojistném období vyplácela ještě druhou škodu z nezaplacených pohledávek za odběratelem, na kterého si firma SOFT stanovila vlastní Nejmenovitý limit pomocí Kreditní Informace doporučující kredit 190tis. Kč. Otevřené saldo z 2 neuhrazených faktur činilo jen 80tis. Kč, pojišťovna vyplatila částku bez spoluúčasti, tzn. 72 tis. Kč.

Celková roční vynaložená částka v souvislosti s pojištěním pohledávek dosáhla výše 219tis. Kč, přijaté pojistné plnění ze dvou škodních událostí pak činilo 655,2tis. Kč. I když v tomto neojedinělém případě bylo pojištění pohledávek firmy ABC „ziskové“, smyslem pojištění není „vydělávat“, ale zabránit zásadním výkyvům v Cash Flow, které by mohly ohrozit stabilitu firmy a způsobit vážné existenční problémy. Vedle klidnějšího spaní obecně a pojistného plnění z pohledávek vůči dvěma odběratelům, získala ABC také prověření bonity odběratelů specializovaným subjektem a bezplatné vymáhání pojištěných pohledávek Inkasní agenturou pojišťovny.

Ing. Tomáš Jandera, jednatel, majitel INSCOM, s.r.o., www.inscom.cz

Best Nike Sneakers | Nike Air Max 270 Unisex Siyah Spor Ayakkabı Kadin Spor Ayakkabı & Sneaker 3167193 , Sciaky