Proč pojišťovat pohledávky?

Vyšší podíl na majetku

Největší podíl v účetní rozvaze firmy obvykle představují oběžná aktiva, zejména pak krátkodobé pohledávky. Velmi často jde o čtvrtinu až polovinu celkových aktiv firmy.

Vyšší riziko ztrát z pohledávek

V průběhu obratového cyklu pracovního kapitálu „mizí“ nejvíce aktiv ve fázi pohledávek. Nedobytné pohledávky jsou hrozbou jak pro obchodní a výrobní firmy, tak i pro ty působící ve službách. Riziko „poškození aktiv“, resp. ztrát z pohledávek je v porovnání s dlouhodobým majetkem ale několikanásobně vyšší. Jinými slovy, požár, povodeň či jiný živel nezpůsobí tolik škod jako nezaplacené faktury.

Spolehlivost ochrany pojištěním

Pojištění pohledávek je jedním z nejspolehlivějších způsobů ochrany před jejich nedobytností. Bonita pojišťoven je garantována jejich ratingem potvrzeným renomovanými agenturami (Standard & Poor´s, Moodys, Fitch). Pojištění pohledávek stabilizuje firemní Cash-flow a snižuje potřebu dokumentárních akreditivů nebo podobných jistících instrumentů.

Kvalitnější správa pohledávek (Credit Management)

Pojištění pohledávek přispívá ke zkvalitnění práce s pohledávkami. Největší přínos je patrný u menších a středních společností, které si většinou nemohou dovolit zaměstnat vlastního odborníka na pohledávky. Pojištění přináší zkvalitnění vnitřního systému a kázně. Nejen u velkých společností získává firma odborníka s nezávislým pohledem na bonitu odběratelů.

Prověřování obchodních partnerů

Vedle samotného pojištění získáváte prověření bonity vašich odběratelů. Pojišťovny disponují velkým množstvím informací o odběratelích a současně mají přístup k rozsáhlým databázím tuzemských i zahraničních subjektů. Výhodu přináší tzv. „pohled zvenku“, nijak neovlivněný osobními vztahy nebo jinými tržními vazbami na konkrétní firmu.

Po jednorázovém prověření odběratele přichází na řadu průběžný monitoring.

Inkaso pohledávek

Pojištění pohledávek je komplexní službou sestávající z prověření a monitoringu odběratelů, inkasa (vymáhání) pohledávek a samozřejmě ze zajištění výplaty pojistného plnění. U některých pojišťoven je vymáhání pojištěných pohledávek zahrnuto již v ceně pojištění.

Možnost agresivnějšího obchodování

Jištění pohledávek, prostřednictvím pojištění, vám může umožnit obchodování s rizikovějšími partnery. Stejně tak můžete prodloužit splatnost vystavovaných faktur a získat tak výhodu oproti vaší konkurenci. Souhrnně se jedná o podporu růstu obratu a expanze na nové trhy.

Zvýšení kredibility vaší společnosti

Ve vztahu k vašim obchodním partnerům, bankám, faktoringovým společnostem, zaměstnancům, případně dalším zájmovým skupinám (stakeholder) získáte prostřednictvím pojištění pohledávek vyšší bonitu. Vůči konkrétnímu partnerovi lze výplatu pojistného plnění vinkulovat a tím zvýšit jeho jistotu. V praxi vám tak přinese snazší a levnější úvěrové či faktoringové financování a obecně vyšší důvěryhodnost.

latest Running Sneakers | nike lunarfly 306 on feet and ankle boots size , Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Spartanova