Kreditní management, PP - VII.

Kreditní management, Pojištění pohledávek - VII.

Pojištění pohledávek z vlastního pohledu

Dnes uděláme další praktickou odbočku a projdeme si situaci „Zatím nevyužívám, ale mám zájem o pojištění pohledávek“.

Vycházíme z předpokladu, že jsem ten, kdo se v naší společnosti stará o pohledávky. Majitel společnosti, finanční ředitel, kreditní manažer, účetní nebo jednoduše osoba, která má správu pohledávek na starosti.

Naše odběratele většinou známe, o těch nových si získáváme více informací, někdy pracujeme i s Kreditními informacemi. Tam, kde cítíme riziko, jednáme o zajištění, jako jsou např. uznání dluhu, směnky od vlastníka odběratele, přistoupení k závazku, nebo zástavy majetkem a přeprodejnými aktivy odběratele. I když v okolí sledujeme, že dlouhodobí obchodní partneři občas zkrachují, nebo neplatí, my jsme měli zatím štěstí a ztratili jsme většinou jen menší pohledávky.

Úhradu pohledávek sledujeme, pravidelně jednou za 14 dní (za měsíc) si nad neplatiči sedneme a řešíme, jak docílit toho, aby zaplatili.  Jistotu úhrady ale nikdy nemáme stoprocentní, a pokud by nezaplatil někdo z větších odběratelů, naše firma by se mohla dostat do vážných problémů. Pokud se tak stane, jako majitel budu svou nečinnost v této oblasti vyčítat sám sobě, jako manažer nebo zaměstnanec budu odpovědný za ošetření rizik. Následně může firma rovněž zkoumat, zda jsem já nezanedbal péči řádného hospodáře.

Nemovitosti, auta i odpovědnost máme pojištěny, a přestože pohledávky za odběrateli tvoří vysoký podíl na aktivech naší společnosti, dosud jsme neměli čas se pojištěním pohledávek zabývat. I nám občas někdo zavolá a pojištění pohledávek nám nabízí, ale zdá se nám to moc složité a drahé. Je to i tím, že je to klasický pojišťovák a o řízení pohledávek toho moc neví. Nebo volají přímo z pojišťovny. Tam mám zase obavu, že budou chválit jen své služby a já nepoznám, která z pojišťoven je lepší, na co si dát pozor, a co požadovat, aby nám služba pojištění pohledávek vyhovovala.

Tentokrát na to jdu jinak. Oslovil jsem makléře specialistu a pověřil ho přípravou výběrového řízení na pojišťovnu pohledávek. Vyplnil jsem jeho dotazník, ve kterém jsou jednotné informace pro všechny 4 pojišťovny, které nabízejí své služby v ČR. Kromě identifikace naší firmy jsem uvedl škody na pohledávkách za poslední 3 roky, obrat, který plánuji v příštích 12 měsících pojistit (bez např. prodejů komunálním subjektům, těm ve skupině, hotovostních či jištěných prodejů). Vyloučil jsem také obrat vůči extra bonitním odběratelům, které nechci pojišťovat. Rozčlenil jsem odběratele dle zemí, a sdělil obvyklou a maximální splatnost. Chci využívat i Nejmenovité limity v mé režii, proto jsem vyplnil i hrubé rozdělení pohledávek dle výše salda a Kreditní agentury, s kterými případně spolupracuji. Nejdůležitější bylo správně vybrat odběratele, které pojišťovny předschválí na mnou požadované částky k pojištění, tedy Limity. To je vše a co mně nebylo jasné, to mně vysvětlil makléř.

A je to tu! Výstupy z výběrového řízení zpracované makléřem: srovnávací tabulky, průvodní zpráva, předschválené limity a originální nabídky pojišťoven. Cena, tedy Pojistné bude vycházet z obratu s pojištěnými odběrateli, krát pojistná sazba, většinou nižší než 0,350% z obratu. Pro lepší představu jde např. u sazby 0,240% o 2,4 tis. Kč z 1 milionu pojištěného obratu, tedy žádná závratná částka. Ročně pak musím zaplatit minimálně okolo 100 tis. Kč. Sazba i minimální roční pojistné závisí zejména na nejvyšším limitu. Pokud bych potřeboval vysoké Maximální ručení, například v případě jednoho limitu na největšího odběratele ve výši 15 mil Kč (limit v částce nejvyššího otevřeného salda pohledávek za ním), pojistka, resp. minimální pojistné ročně už zřejmě překročí 300tis. Kč. Vedle pojistného ještě Poplatky z Limitů, nejčastěji okolo 600,- Kč ročně. Další typ nákladů už na pojistce nenajdu.

Makléř zapracoval na Jmenovitých Limitech (schvaluje pojišťovna), Nejmenovitých (v mé režii), Rychlých (automatizované ano/ne), nebo Rizikových. Pojistka bez Limitů na odběratele totiž nemá význam.  Stejně jako já nebudu pojišťovat nejméně rizikové odběratele, tak i pojišťovna se svým rozhodnutím snaží vyloučit naopak ty nejrizikovější. Makléř mně pomohl tuto hranici významně posunout v náš prospěch, u Nejmenovitých limitů zase ušetřit poplatky za Limity.

Rozhodoval jsem se i na základě Lhůt, které jsou v pojistce stanoveny. Můžu obchodovat dle svého uvážení, ale abych měl pojištěno, musím dodržet Maximální (poskytnutou) splatnost (obvykle 90-120 dnů) a Maximálně po lhůtě a pojištěno, tedy jak nejdéle může být nejstarší faktura neuhrazená (obvykle 30-90 dnů po splatnosti). Když se nejstarší nezaplacená faktura blíží povolenému maximu, musím Hlásit Hrozbu (pošlu e-mail nebo zadám do on-line systému pojišťovny).

Poslední důležitou podmínkou pojištění je Hlášení obratu s pojištěnými odběrateli. Nejčastěji do konce dalšího měsíce, dohodnout lze i kvartálně nebo ročně.

Makléř mi doporučoval pojišťovnu i podle dalších Parametrů jako jsou moje Spoluúčast (obvykle 15%), Minimální škoda (saldo 10-50 tis. Kč) pod kterou pojišťovny dluhy neřeší, Čekací lhůta (obvykle 3-6 měsíců) na výplatu pojistného plnění, nebo Maximální ručení (kolik dostanu, když se sejde množství škod). Také ohlídal další omezení a výluky, vyžádal si Nestandardní (pro nás výhodná) ustanovení.

Přínosem pro nás bude i bezplatné, a obvykle o mnoho účinnější Vymáhání pojištěných pohledávek. Inkasní společnost pojišťovny může vymáhat i nepojištěné pohledávky (platím většinou jen z vymožené částky).

Výběrovým řízením jsem bezplatně získal aktuální přehled o trhu s pojištěním pohledávek a prověření vzorku pro mě důležitých odběratelů od 4 nezávislých subjektů. Pokud s některou pojišťovnou uzavřu smlouvu, cena pojistky už bude obsahovat práci makléře. Specializovaný makléř mně bude nadále k dispozici pro edukaci, pomoc a průběžný servis, zejména v oblasti limitů a pojistných plnění, za necelý rok pak při obnově na další pojistné období, či při případném budoucím výběrovém řízení.

 

Ing. Tomáš Jandera, jednatel, majitel INSCOM, s.r.o., www.inscom.cz

Nike footwear | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men