Poskytovatelé pojištění


Kdo ho poskytuje

ALLIANZ TRADE

EULER HERMES SA, organizační složka; IČ: 24181161

www.allianz-trade.cz

On-line přístup ke službám: EOLIS

 

ATRADIUS

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku; IČ: 05568633

www.atradius.cz

On-line přístup ke službám: Atrium

On-line přístup ke službám: INSIGHTS

On-line přístup ke službám: COLLECT@NET

 

COFACE

COMPAGNIE FRANCAISE D´ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko; IČ: 27941906

www.coface.cz

On-line přístup ke službám: COFANET 

On-line přístup ke službám: ICON On-line

On-line přístup ke službám: DCON On-line

On-line přístup ke službám: Broker Portal

 

CREDENDO

Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.; IČ: 27245322

https://credendo.com/cs

On-line přístup ke službám: CREDENDO ONLINE


 

AIG

http://www.aig.com/

On-line přístup ke službám: Trade Credit Global Limits