Kreditní management, PP - V.

Kreditní management, Pojištění pohledávek - V.

Zásadní veličinou u pojištění pohledek je získání krytí na konkrétního odběratele, tedy pojistných limitů. Jejich absence je většinou spojena s chybějícím poradcem specialistou, který vám může pomoci se ke krytí dobrat. Po tzv. Jmenovitých limitech jsme začali minule procházet tzv. Nejmenovité a probrali jsme ty, získané prostřednictvím Platební zkušenosti.

Předtím, než budeme pokračovat, doplníme si ještě povědomí o tom, že pojišťovny mají, obecně v oblasti Nejmenovitých limitů, tendenci snižovat Maximální ručení, respektive jej nabízet nižší než na zbytku pojistky. Toto je zapříčiněno vyšším rizikem pojišťovny, která nemá prověřování odběratele pod kontrolou a snaží se tak snižovat své riziko vyplácení vysokých náhrad z této oblasti. Maximální ručení z Nejmenovitých limitů je určováno násobkem zaplaceného pojistného nebo absolutní částkou (někdy odvozenou od násobku výše Nejmenovitého limitu). Dalším zpřísňujícím parametrem v této oblasti může být spoluúčast. Obvyklou praxí je odstupňování spoluúčasti v pořadí: nejnižší spoluúčast u Jmenovitých limitů, vyšší u Nejmenovitých limitů z Kreditních informací a nejvyšší u Nejmenovitých limitů z platební zkušenosti. Pokud se vám zdá rozsah podmínek složitější, máte pravdu. Úkolem vašeho makléře specialisty je ale rovněž co nejjednodušší nastavení parametrů a tím i smluvní dokumentace tak, aby jste dokázali pojištění pohledávek efektivně spravovat. 

Konečně se dostáváme k Nejmenovitým limitům získaným pomocí Kreditní informace. Kreditní informace je informace, zpráva nebo report o firmě, fyzické osobě podnikateli či o dalším podnikatelském subjektu. Zpráva je souhrnem informací typu jména, IČ, adres, kontaktních údajů, činností firmy, ekonomických charakteristik, finančních výkazů, nebo vlastnické struktury. Důležitou součástí Kreditní informace je tzv. Doporučený kredit, tedy částka, kterou Kreditní agentura považuje za bezpečnou pro „investování“ do subjektu, většinou za účelem poskytnutí odběratelského, bankovního nebo obdobného typu financování.

Pro využití k pojištění pohledávek je v zásadě potřeba, aby pojišťovna uznávala Kreditní agenturu, resp. její zprávu tak, aby Kreditní informace obsahovala dostatečný Doporučený kredit a konečně, aby informace naopak neobsahovala zásadní negativní informace o pojišťovaném subjektu. Některé pojišťovny pohledávek mají další požadavky na Kreditní informaci (např. skóring / rating do určité úrovně).

Mezi uznávané a nejčastěji využívané Kreditní informace patří ty od agentur Bisnode, Coface, Credit Bureau Graydon, Credit Check, Creditreform, CRIF, IGK (v abecedním pořadí). S většinou z nich INSCOM spolupracuje a na pojišťovnách se nám společně s nimi daří prosazovat využívání, nebo zjednodušení jejich uznávání pro naše klienty. Každá z Kreditních informací je vhodnější pro jiný účel kreditního managementu a agentury nabízejí současně mnohem více, než jen Kreditní informace pro účely pojištění pohledávek. Jedním příkladem za všechny může být např. monitoring portfolia odběratelů.

Kreditní informace je obvykle poskytována prostřednictvím on-line systému agentury, tedy v elektronické podobě. Pojišťovny uznávají zprávy v PDF formátu, případně jako print screen obrazovky. Kreditní informace platí většinou po dobu maximálně 12 měsíců od jejich získání. Avšak pozor, v návrzích pojišťoven najdeme i dobu kratší.

V dalším díle seriálu dokončíme oblast Nejmenovitých limitů.

Ing. Tomáš Jandera, jednatel, majitel INSCOM, s.r.o., www.inscom.cz

 

Mysneakers | Nike nike roshe high tops black women dresses pants UV - Grailify