Kreditní management, PP - XIII.

Kreditní management, Pojištění pohledávek – XIII.

Podrobněji jsme o pojištění pohledávek psali v Konkursních novinách v roce 2017 i 2018, a budeme pokračovat i v roce 2019. 

Na začátku našeho seriálu v roce jsme si řekli, že majetkové pojištění je preventivním nástrojem ochrany aktiv a že se vztahuje na určité, předem smluvené události, které se vyskytují s odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění neovlivňuje riziko vzniku události, ani výši případné škody, ale pouze zmírňuje jejich dopad.

Důvody proč pojišťovat pohledávky

A proč bychom měli pohledávky pojišťovat? Pojďme si společně uvést hlavní důvody:

- pohledávky tvoří významnou část našeho majetku, v rozvaze často čtvrtinu až polovinu celkových aktiv firmy;

- pravděpodobnost vzniku škod z nedobytných pohledávek, tedy z nezaplacení pohledávek, je daleko vyšší v porovnání s pravděpodobností vzniku škod na hmotných aktivech způsobených požárem, povodněmi či jiným živly;

- samotné nezaplacení bývá důsledkem jednoho, nebo kombinace více negativních vlivů působících na odběratele a jeho schopnost a ochotu zaplatit;

- negativní vlivy působící na odběratele mohou být relativně vzdálené a zdánlivě nesouvisející, ve výsledku však končí ve zpoždění úhrad a ve ztrátách z nedobytných pohledávek;

- pojištění pohledávek přináší do práce s pohledávkami systém, řád a vyšší kvalitu jejich správy;

- každá firma se snaží prověřovat si své odběratele. Ochrana pojištěním není jen prevencí, ale je hlavně ochranou. Díky vysoké bonitě všech pojišťoven pohledávek činných na českém trhu pak ochranou spolehlivou;

 - i samotná prevence v rámci pojištění pohledávek je na vyšší úrovni díky rozsáhlým zdrojům informací o odběratelích (včetně zpráv od Kreditních Agentur), skutečnosti, že pojišťovna riziko nejen hodnotí, nýbrž jej na sebe i přijímá, a v neposlední řadě i nezávislostí, tedy tím, že není ovlivněna osobními vztahy či jinými vazbami na konkrétní firmu;

- pojištění pohledávek vám může umožnit bezpečnější uzavírání obchodů se současnými i novými odběrateli, včetně těch rizikovějších; získáváte řešení i v případě, že fakturace a tím i riziko nezaplacení je koncentrováno jen na několik odběratelů;

- pojištění pohledávek může přispět k výhodnějším platebním podmínkám pro vaše odběratele, např. ve formě prodloužení splatnosti vystavovaných faktur, a tím k získání výhody oproti vaší konkurenci;

- s pojištěním pohledávek budete konkurenceschopní i v zahraničí;

- vaše Cash-Flow i ziskovost je na stabilní úrovni. V případě škod nezatěžuje vlastní finanční zdroje;

- získáte více (levnějšího) provozního kapitálu díky tomu, že pojištěné pohledávky mají vyšší hodnotu jako záruka / jištění;

- vaší společnosti přináší také vyšší stabilitu, bonitu a důvěryhodnost vůči obchodním partnerům, bankám, leasingovým nebo faktoringovým společnostem a dalším externím subjektům;

- současně s pojištěním získáte rychlé, kvalifikované a většinou bezplatné vymáhání pojištěných pohledávek v místě odběratele

- v neposlední řadě v noci klidněji spíte, když víte, že kreditní riziko odběratelů je zaručeno bonitním subjektem.

A ještě na závěr doporučen do roku 2019: Nejlepším průvodcem pojištěním pohledávek Vám bude Kreditní Manažer, resp. makléř specialista (tedy nikoliv univerzální pojišťovací makléř)!

Ing. Tomáš Jandera, jednatel, majitel INSCOM, s.r.o., www.inscom.cz

Adidas shoes | Nike