Kreditní management, PP - IV.

Kreditní management, Pojištění pohledávek - IV.

Z předchozích dílů našeho seriálu známe produkt pojištění pohledávek, jím krytá rizika, hlavní hráče na trhu. Místo klasického pojišťováka jsme zvolili specialistu se znalostmi z kreditního managementu. Víme, že vedle podepsané pojistné smlouvy potřebujeme získat i krytí na konkrétního odběratele, tedy pojistný/úvěrový  limit. Podle způsobu jejich získání rozlišujeme tzv. Jmenovité, Nejmenovité, Rychlé a Rizikové limity.

Dnes pokračujeme Nejmenovitými limity. Hlavními způsoby získání jsou: naše Platební zkušenost nebo Kreditní informace získaná (zpravidla) od agentury nezávislé na pojišťovně, v obou případech zaměřené na odběratele, kterého chceme pojistit. Velmi důležité je slovo nebo, značící naši možnost volby mezi způsoby získání Nejmenovitého limitu. Mezi zřídka nabízenou možnost získání Nejmenovitého limitu, patří tzv. Úvěrový manažer.

Poznámka: některé pojišťovny zahrnují mezi Nejmenovité limity rovněž ty tzv. Rychlé limity (typu „@rating“, „Credit Check“, „Express Credit Limit“ „Grade“, a tak podobně). Ze způsobu stanovení takovéhoto limitu ale plyne, že odběratele musíte pojišťovně přesně identifikovat, ta jej jmenovitě hodnotí (ač zrychleně) a může limit v průběhu času měnit. Výhody i nevýhody rychlých limitů probereme v některém z dalších dílů našeho seriálu.

Nejmenovitý limit na konkrétního odběratele můžeme využít jen v případě, že nám pojišťovna předtím limit nezamítla v rámci Jmenovitých limitů, resp. až po uplynutí obvykle 12 měsíců od doby, co se tak stalo. Stejně v případě, že získáme jen částečný Jmenovitý limit. To jsme pak omezeni po určenou dobu jen touto schválenou výší. Z toho tedy vyplývá, že je dobré mít někoho, kdo nám s rozhodováním, na kterého odběratele žádat Jmenovitý a na kterého Nejmenovitý limit, pomůže nebo doporučí způsob vašeho rozhodování.

Při volbě pojišťovny, resp. při vyjednávání o podmínkách smlouvy se zvolenou pojišťovnou je důležité vědět o omezujících ustanoveních a požadovat jejich úpravy. Příkladem budiž povinnost žádat o Jmenovitý limit v případě, že otevřené saldo pohledávek za konkrétním odběratelem přesáhne hodnotu Nejmenovitého limitu uvedenou v parametrech smlouvy. Nízkou cenu pojistky dokáže vyjednat téměř kdokoliv, funkční nástroj pro ochranu pohledávek s prostorem pro flexibilitu jen ten, kdo se zabývá výhradně tímto segmentem pojištění a zná vyjednávací možnosti protistrany, tedy pojišťoven.

Začneme Nejmenovitým limitem získaným na základě Platební zkušenosti. Nejde o žádnou analýzu, jak často uvádí problematiky neznalí makléři, nýbrž o jednoduchý test splnění podmínek. Pojišťovna si tak zajistí, abyste s daným odběratelem neobchodovali poprvé a překlenuli nejvíce rizikové počáteční období spolupráce s odběratelem.

Nejčastějším modelem jsou alespoň 2 faktury s odloženou splatností, v obou případech zaplacené do lhůty, pro kterou každá pojišťovna používá jinou terminologii. My v INSCOM jsme ji sjednotili na „po splatnosti a pojištěno“ Většinou jde o lhůtu v délce 30, 60 nebo 90 dnů po splatnosti. Test zaplacených faktur provádíme obvykle po dobu 12 měsíců zpět. Pro úplnost musíme dodat, že jedna z pojišťoven počítá lhůtu u jejich nového typu smluv od vystavení faktury, tedy nikoliv od splatnosti faktury. U Nejmenovitého limitu ale omezuje současně dobu po splatnosti, takže princip zůstává obdobný.

Je důležité si být vědom, u které pojišťovny způsobí překročení lhůty „po splatnosti a pojištěno“ vyloučení z Nejmenovitých limitů (obvykle na rok) a u které jen pozastavení krytí (do okamžiku úhrady faktur přesahujících tuto lhůtu).

Vedle maximálních lhůt a počtu zaplacených faktur, může být součástí testu i minimální objem fakturace za dané období. A pokud si makléř s pojistkou pohraje, dokáže Vám vyjednat i platební zkušenost na základě „menšího než malého“ množství zaplacených faktur, se započtením zálohových faktur, nebo bez výše uvedeného objemu fakturace.

V dalším díle budeme pokračovat s Nejmenovitými limity získanými pomocí Kreditní Informace.

Ing. Tomáš Jandera, jednatel, majitel INSCOM, s.r.o., www.inscom.cz

Running sport media | New Releases Nike