Výběrové řízení na pojišťovnu pohledávek

Výběrové řízení na pojišťovnu pohledávek

ve zkratce »

  • Vyplníte Dotazník a společně s Pověřením podepíšete
  • INSCOM zařídí potřebné a připraví výstupy z výběrového řízení na pojišťovnu pohledávek
  • Společně projdeme, vysvětlíme a dle vašich požadavků vyjednáme úpravu pojistné smlouvy, kterou následně podepíšete

Podrobnosti níže…

Ať již pojištění pohledávek již využíváte či nikoliv, zpracujeme vám kompletní výběrové řízení. To je pro vás bezplatné a nezávazné. Vedle úspory času a kapacity vlastních zaměstnanců (plus naší odbornosti a profesionality) získáte jako bonus bezplatné prověření bonity vzorku vámi vybraných odběratelů do pojištění.

1. Zkontaktujte nás

Pro přípravu výběrového řízení na pojišťovnu pohledávek nemusíte vyplňovat 4 různé dotazníky, stačí 1 univerzální Dotazník od INSCOM. S jeho vyplněním, včetně vysvětlení účelu jednotlivých částí vám rádi pomůžeme.

2. Pověření INSCOM k zastupování

Vůči pojišťovnám se prokazujeme Pověřením k zastupování a jednání ve věci pojištění pohledávek, tedy zejména přípravou uzavření pojistné smlouvy, její správou, přezkoumáním, změnami a veškerými úkony potřebnými k obstarání vašich pojistných zájmů. Pokud si to výslovně nepřejete, nejsme oprávněni pojistné smlouvy vypovídat, ani uzavírat. Pověření se týká výhradně pojištění pohledávek, nijak tedy vaši společnost nelimituje u dalších typů pojištění, včetně spolupráce s makléři na jiné druhy pojištění.

Pro vaši větší jistotu vám společně s Pověřením zašleme i návrh Smlouvy o provádění odborné činnosti pojišťovacího makléře. Smlouva vymezuje rámec spolupráce a definuje zejména naše povinnosti (nezávislost na jakékoliv pojišťovně, registrace u ČNB, pojištění odpovědnosti, zachování mlčenlivosti, …). Na straně vaší firmy je pak závazek uzavírat smlouvy na pojištění pohledávek prostřednictvím INSCOM, jednání s pojišťovnami vést s naším vědomím a zachovávat mlčenlivost zejména vůči jiným makléřům. Uzavření smlouvy ale není podmínkou naší spolupráce.

3. Zpracování Výběrového řízení

Vyplněný Dotazník zkontrolujeme a společně s podepsaným Pověřením zašleme na pojišťovny.  Ty mají standardně 10 pracovních dní na předložení nabídek. Délka přípravy je ovlivněna prověřováním pojistných limitů na vzorek vámi vybraných odběratelů. Na vyžádání lze tuto lhůtu zkrátit. Pojistitelé předkládají nabídky ve formě parametrických nabídek, předběžných návrhů smluv včetně všeobecných podmínek a ceníků, nebo např. tabulek s pojistnými limity.

I díky pestré formě předložených dokumentů potřebujeme na zpracování nabídek většinou 2 pracovní dny. Během nich vám připravíme manažerské výstupy, tedy podrobná tabulková srovnání nabízených podmínek. Vše je detailně okomentováno v průvodní zprávě, jejíž součástí jsou také informace o samotných pojišťovnách a doporučení nejvhodnější, případně alternativní pojišťovny.

4. Konzultace výstupů Výběrového řízení

Naše výstupy vám zašleme elektronickou cestou k prostudování. Poté společně, telefonicky nebo osobně, podrobně probereme. Osobnímu projednání dáváme přednost právě ve fázi konzultace výstupů VŘ.

Na nabídkách, připravených dle vašich konkrétních požadavků, vám nejen ukážeme výhodnost pojištění pohledávek a objasníme rozdílnou terminologii pojistitelů, ale i upozorníme na možná úskalíSpolečně vybereme pojišťovnu a necháme upravit její dokumentaci vaší společnosti na míru. Probereme také, zda dává smysl žádat o nestandardní ustanovení v pojistné smlouvě. Výstupem z konzultací jsou zpravidla požadavky na finální úpravy podmínek ze strany pojišťoven.

5. Podpis pojistné smlouvy

Po odsouhlasení podmínek požádáme vybranou pojišťovnu o přípravu kompletní smluvní dokumentace. Zkontrolujeme, zda odpovídá nabídce včetně požadovaných úprav a odfiltrujeme možné chyby. Konečnou verzi smlouvy vám elektronicky zašleme a požádáme vás o udělení souhlasu s vystavením originálů. Jakmile obdržíme, dáme pokyn pojišťovně k vystavení a zaslání originálů k vašim rukám.

6. Průběh pojištění

Protože pojištění pohledávek je živým produktem, vaším podpisem pojistné smlouvy naše práce, odlišně od jiných druhů pojištění, nekončí.

Best jordan Sneakers | Mens Flynit Trainers