Veselé Vánoce a PF 2024

22.12.2023

Vážení obchodní přátelé,

Dear business friends,

 

tým INSCOM Vám přeje veselé Vánoce a v novém roce 2024 hlavně hodně zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů! Zároveň Vám děkuji za skvělou spolupráci, které si velmi vážím.

the INSCOM team wishes you a Merry Christmas and in the new year 2024 all the best, especially good health, a lot of satisfaction and personal and professional success! At the same time, I thank you for the excellent cooperation, which I greatly appreciate.

 

Jitka Veselá, Karolína Baborská, Štěpánka Šťovíčková, Václav Homolka, Petr Vlček, Jana Rypová, Tomáš Jandera