Konzultace s pojišťovnou Credendo

11.4.2023

Před Velikonocemi jsme v INSCOM přivítali jednu z nejzkušenějších osob v pojišťovně Credendo: Kateřinu Smičkovou. Za nás se jsme se zúčastnili v plné sestavě, tedy jako 7členný největší makléřský tým specialistů na pojištění pohledávek v Česku.

- Credendo má svoji více než stoletou historii s počátkem v roce 1921; nyní s 563 zaměstnanci; ratingem „A“ se stabilním výhledem (Standard & Poor´s); je přítomna ve 14 evropských státech; pojištěné riziko má geograficky rozloženo po celém světě
- produkt Credirect produkt nabízený od roku 2014 má praktickou strukturu a kryje obchodní a politická rizika
 
Diskutované zahrnovalo:
- rekapitulaci základní terminologie pojistné smlouvy
- pohledávky vyloučené z pojištění (úroky z prodlení, pokuty, náhrady škody, z finančních transakcí, nájmů, podnájmů, v době přerušení pojištění, bez platného pojistného limitu, vzniklých z postoupení, za spřízněnými osobami, poté co měla být nahlášena Hrozba pojistné události, atd.) – často dotazované zákazníky
- průběh pojištění, vč. grafického zobrazení; vymáhání (přímo pojišťovnou, nikoliv třetím subjektem, v ceně pojištění) a odškodnění
 
Zákazníkům pojištění přináší:
- nezávislý pohled na zdraví odběratele
- monitoring a varování před zhoršující se situací odběratele
- zlepšení Kreditního řízení
- pomoc s vymáháním a právními službami
- odškodnění zlepšuje Cash Flow a likviditu zákazníka, vč. zamezení existenčních problémů plynoucích z velkých škod

I za naše zákazníky děkujeme možnost konzultace do Credendo!