Coface Broker Event 2022

24.6.2022

Setkání s jednotlivými pojišťovnami (4 komerční a jedna státní) jsme ve středu 22.6.2022 zakončili na pojišťovně Coface.
Akce byla z větší části pracovní. V rámci dotazníkového šetření jsme byli požádáni o kritický pohled na fungování pojišťovny (oceňujeme, že se o něj zajímá). V přátelské atmosféře jsme předali zpětnou vazbu. My získáváme reakce od zákazníků a jako makléř nezávislý na pojišťovnách je předáváme dál.
Většina zákazníků oceňuje jednoduché pojistné produkty, bez dodatečných podmínek. Pochválili jsme posun vpřed ve správní části pojišťovny.
Rovněž jsme prošli aktualizované znění pojistné smlouvy Coface a novinky v systému spolupráce s makléři.
Neformální diskuse za účasti Prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr. Hc a Doc. Ing. Illony Švihlíkové PhD a raut na střešní terase sídla Coface událost zakončil.
Děkujeme za pozvání!