Kreditní management, PP - VI.

Kreditní management, Pojištění pohledávek - VI.

Náplň práce makléře, jednoduchost a přátelskost produktu

Od začátku našeho seriálu postupně společně procházíme jednotlivé oblasti pojištění pohledávek a nyní se nacházíme v oblasti Nejmenovitých limitů. Jeví se mně v tuto chvíli důležité zastavit se a na konkrétním příkladu si ukázat, co by rovněž mělo patřit k náplni práce specializovaného makléře. Současně poukázat na důležitost jednoduchosti a uživatelské přátelskosti produktu pojištění pohledávek pro klienty.

Nejmenovitý limit lze získat například prostřednictvím Kreditní informace. V pojistné smlouvě má klient uvedenu maximální částku Nejmenovitého limitu na jednotlivého odběratele, v Kreditní informaci od schválené Kreditní agentury pak doporučenou hodnotu na konkrétního odběratele. Pro stanovení limitu použije nižší z těchto částek. Do tohoto okamžiku se vše jeví jako zcela jasné. Kreditní agentura ale nově zavede další doporučenou hodnotu. Původní nazývá např. Doporučený kredit, druhou nově třeba Transakční limit. V pojistné smlouvě není uvedena přesná terminologie doporučené částky, a ani by to nebylo technicky praktické.

Klient se dotáže svého makléře, kterou z částek má brát jako relevantní. Vzhledem k tomu, že na původním algoritmu stanovení Doporučeného kreditu se nic nezměnilo, makléř správně potvrdí, že je nutné použít Doporučený kredit. Klient ale současně komunikuje se správcem smlouvy v pojišťovně a zeptá se i jeho. Správce se interně obrátí na odpovědné oddělení a to mu obratem, v rámci opatrnosti, potvrdí nižší částku, tedy Transakční limit.

Máme tu novou situaci: Klient může využít Kreditní informaci, nemá ale jistotu do jaké výše, resp. která z částek platí. Specializovaný makléř spolupracuje se všemi významnými Kreditními agenturami, pošle tedy správci smlouvy stanovisko a popis stanovení obou doporučených částek, správce vše předá odpovědnému oddělení.

Všechny pojišťovny na trhu uznávají reporty hlavních Kreditních agentur, rozhodování a závazné sdělení pojišťovny by tak mělo být velmi jednoduché: platí Doporučený kredit nebo Transakční limit? V praxi však tato situace trvala několik týdnů (správce smlouvy byl nemocen, odpovědné oddělení si žádalo doplňující informace od Kreditní agentury, tam byla odpovědná osoba rovněž nepřítomná …). Výsledkem je spousta ztraceného času (a tím i peněz) klienta, makléře i pojišťovny, ale hlavně nejistota klientů.

Řešením může být jednoznačné určení přímo v pojistné smlouvě, kterou doporučenou částku pojišťovna akceptuje, nebo rychlé a jasné vyjádření pojišťovny.  Ani jedno se v tomto případě nestalo.

Ing. Tomáš Jandera, jednatel, majitel INSCOM, s.r.o., www.inscom.cz

Nike Sneakers Store | air force purple heart , Giftofvision