Již využíváte

Pokud již PP využíváte, a to i dlouhodobě (velké množství našich klientů má pojistky z let 2005 - 2010), na počátku vám připravíme srovnání s aktuálním trhem. Konkrétně jde o níže uvedené, značkové služby INSCOM.

Audit smlouvy

ve zkratce »

  • podepíšete Pověření
  • INSCOM zařídí potřebné a připraví Audit vaší smlouvy na pojištění pohledávek
  • Společně projdeme, vysvětlíme a dle vašich požadavků vyjednáme úpravu pojistné smlouvy, kterou následně podepíšete

Podrobnosti níže…

1. Zkontaktujte nás

2. Pověření INSCOM k zastupování

Vůči pojišťovnám se prokazujeme Pověřením k zastupování a jednání ve věci pojištění pohledávek, tedy zejména přípravou uzavření pojistné smlouvy, její správou, přezkoumáním, změnami a veškerými úkony potřebnými k obstarání vašich pojistných zájmů. Pokud si to výslovně nepřejete, nejsme oprávněni pojistné smlouvy vypovídat, ani uzavírat. Pověření se týká výhradně pojištění pohledávek, nijak tedy vaši společnost nelimituje u dalších typů pojištění, včetně spolupráce s makléři na jiné druhy pojištění.

Pro vaši větší jistotu vám společně s Pověřením zašleme i návrh Smlouvy o provádění odborné činnosti pojišťovacího makléře. Smlouva vymezuje rámec spolupráce a definuje zejména naše povinnosti (nezávislost na jakékoliv pojišťovně, registrace u ČNB, pojištění odpovědnosti, zachování mlčenlivosti, …). Na straně vaší firmy je pak závazek uzavírat smlouvy na pojištění pohledávek prostřednictvím INSCOM, jednání s pojišťovnami vést s naším vědomím a zachovávat mlčenlivost zejména vůči jiným makléřům. Uzavření smlouvy ale není podmínkou naší spolupráce.

3. Zpracování auditu včetně revize limitů

Jakmile od vás obdržíme podepsané Pověření, požádáme pojišťovnu (resp. pojišťovny) o kopii vaší pojistné smlouvy a zpřístupnění on-line systému.

Původní smlouvu, dodatky i související ujednání detailně zanalyzujeme. A to jak proměnné parametry (několik desítek hodnot), tak i textová smluvní ujednání. Upozorníme vás na silné i slabé stránky a doporučíme vám úpravy, včetně standardně neužívaných ujednání/modulů vhodných konkrétně pro vaši firmu.

Většinou potřebujeme na zpracování nabídek 5 pracovních dní. Během nich vám připravíme manažerské výstupy, tedy podrobný tabulkový přehled stávajících podmínek. Dále průvodní zprávu, jejíž součástí jsou mj. naše dosavadní provedené kroky, stav využívání vaší pojistky, revize pojistných limitů a přehled otevřených hrozeb škodních událostí. Nejdůležitějšími jsou ale rekapitulace, komentář a naše doporučení úprav. Jako bonus obdržíte také souhrnné informace o všech pojišťovnách pohledávek činných v ČR.

4. Průběh pojištění

Protože pojištění pohledávek je živým produktem, vaším podpisem pojistné smlouvy naše práce, odlišně od jiných druhů pojištění, nekončí.

Running Sneakers | Air Jordan 1 Retro High OG 'University Blue' — Mnje