Pojišťovna CertAsig Insurance & Reinsurance S.A. ukončuje úpis nových rizik

9.9.2019

Společnost CertAsig prochází momentálně transformací, z tohoto důvodu v současné době upisuje pouze záruky za nabídku na základě rámcových smluv uzavřených v minulosti.

Na českém pojistném trhu vznikl nový subjekt CertAsig Specialty – pojišťovací zprostředkovatel s autoritou upisovat rizika pro renomované světové pojišťovny (Argo Global, HDI Global Specialty či Beazley) s ratingem A či lepším.

Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě.