Ceník

Většina našich služeb na základě Pověření je bezplatných, resp. jsou uhrazeny pojišťovnou, se kterou uzavřete pojistnou smlouvu. 

Našim klientům však rovněž zpracováváme např. podrobné analýzy, poskytujeme poradentství, či vyjednáváme jejich specifické požadavky, vše v oblasti Credit Managementu. V těchto případech, avšak vždy po předchozím vzájemném písemném odsouhlasení, pracujeme dle individuálního ceníku. Ten vám zašleme na vyžádání.