Ceník

Většina našich služeb pro Vás je bezplatných /resp. jsou hrazeny pojišťovnou, při trvání Pověření k Vašemu zastupování/.

Našim klientům však rovněž zpracováváme např. podrobné analýzy, poskytujeme poradentství, či vyjednáváme jejich specifické požadavky, vše v oblasti Credit Managementu. V těchto případech, avšak vždy po předchozím vzájemném písemném odsouhlasení, pracujeme dle individuálního ceníku. Ten vám zašleme na vyžádání.