Poskytovatelé pojištění

Kdo ho poskytuje

ATRADIUS

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

do 29.12.2016: Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka

www.atradius.cz

On-line přístup ke službám: Atrium On-line přístup ke službám: SERV@NET

On-line přístup ke službám: INSIGHTS

On-line přístup ke službám: COLLECT@NET

COFACE

COMPAGNIE FRANCAISE D´ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko

www.coface.cz

On-line přístup ke službám: COFANET  On-line přístup ke službám: ICON On-line

On-line přístup ke službám: DCON On-line

CREDENDO

Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

(do 31.12.2016: KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.)

https://www.credendo.com/cs

On-line přístup ke službám: CREDENDO ONLINE

EULER HERMES

Euler Hermes Europe SA, organizační složka

www.eulerhermes.cz

On-line přístup ke službám: EOLIS

 

AIG

http://www.aig.com/

On-line přístup ke službám: Trade Credit Global Limits