Zveřejňované údaje

Obchodní rejstřík

INSCOM-ICBA, s.r.o.
IČ: 242 71 888
Výpis z obchodního rejstříku ( stáhnout soubor » )

Orgán registrace a dohledu

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03  Praha 1

Registrace / Notifikace

Osvědčení

  • Osvědčení o vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti (stáhnout soubor » ) a absolvování doškolovacího kurzu pro pojišťovací zprostředkovatele (stáhnout soubor » )
  • Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky dle zákona č. 170/2018 Sb. O distribuci pojištění a zajištění (stáhnout soubor »)

Pojištění

Účetní závěrky

Kreditní zprávy

Bisnode

CRIF

Bezdlužnost

Running Sneakers | jordan 4 premium light bone