One Team – One Brain – One Heart

9.9.2020

Vážení,

chtěli bychom Vás informovat o novém videu, které si ICBA objednala. Doufám, že se vám bude líbit. Naším cílem bylo sdělit, že za značkou ICBA jsou po celém světě roztroušeni skvělí členové týmu. A že když přijde na podporu klientů, každý z nás je ochoten udělat ještě něco navíc. Chtěli jsme sdělit, že jsme jeden tým, že všechny naše zdroje, naše globální odborné znalosti, a naše rozsáhlé zkušenosti se spojují na podporu našich klientů.

Podívejte se zde....

Bylo důležité, aby video bylo odlišné od tradičního firemního vzhledu a od pocitu z mnoha z videí vyráběných v dnešní době. Proto uvidíte ICBA partnery. Cílem bylo zaměřit se na lidi, kteří dělají značku ICBA užitečnou, odbornou a inkluzivní, a ukázat, že nikdy neztrácíme lidský přístup. Že za naší značkou jsou skuteční lidé, kteří jsou součástí naší nezávislé globální sítě; skuteční lidé, kteří se starají; skuteční lidé, kteří rádi pomáhají; skuteční lidé, kteří podporují firmy v dnešní náročné době.

Doufám, že Vás bude video bavit a budete ho i sdílet se svým týmem. Pokud budete chtít, dejte nám vědět, co si myslíte! A nezapomeňte, že jsme tu pro Vaši podporu, proto nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

 

Tomáš Jandera, CEO

www.icba.com

 

Dear all,

I wanted to let you know about a new video the ICBA has commissioned. I hope you will enjoy watching it. Our aim was to communicate that at the heart of the ICBA brand are great team members scattered around the globe. And that when it comes to supporting clients each one of us goes that extra mile. We wanted to communicate that we are One Team – that all our resources, our global expertise and our vast experience comes together to support our clients.

Watch here….

It was important that this video was different to the traditional corporate look and feel of many videos produced today. So, you will see ICBA Partners in this video. The aim was to focus on the people that make the ICBA such a helpful, expert and inclusive brand and to demonstrate that we never lose the human touch; that behind our brand are real people that form part of our incredible independent global network; real people that care; real people that are passionate about service; real people that are supporting businesses at a challenging time like no other.

I hope you enjoy watching it and sharing it with your team. Please let us know what you think! And remember we are always here to support you so don’t hesitate to contact us.

Kind regards

 

Tomas Jandera, CEO

www.icba.com