Coface - usnadnění řízení podnikání

25.3.2020

Také pojišťovna Coface přichází s usnadňující úpravou svých pojistných smluv. Zpráva v originálním znění v češtině a angličtině níže, a zde ke stažení.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO OZNÁMENÍ POHLEDÁVEK PO SPLATNOSTI

Vážený klienti,
v návaznosti na omezující opatření přijatá několika evropskými vládami, se společnost Coface rozhodla Vás podpořit a usnadnit tak řízení Vašeho podnikání během tohoto mimořádného období.
Tímto Vás informujeme, že lhůta pro oznámení pohledávek po lhůtě splatnosti definovaná ve Vaší pojistné smlouvě je prodloužena o dalších 60 dní. Rádi bychom Vám připomněli, že bez ohledu na výše uvedené rozšíření platí obecné zásady našich pojistných podmínek související s řízením rizik. Zejména zůstávají v platnosti povinnosti týkající se předcházení rizikům a snižování ztrát.
Tato opatření nabývají účinnosti s okamžitou platností.
Upřímně doufáme, že tato opatření Vás podpoří při řízení Vašeho podnikání během této bezprecedentní situace, při které budete i nadále činit vhodná riziková opatření.
S přátelským pozdravem,
Ján Čarný
CEO Coface Czech & Slovakia

 

EXTENSION OF THE PERIOD FOR NOTIFICATION OF OVERDUE ACCOUNT
Dear Customers,
Following the containment measures taken by several European governments, Coface has
decided to support you in facilitating the management of your policy during this extraordinary
period.
We therefore inform you that the period for Notification of Overdue Account as defined under
your policy is extended by an additional 60 days. We would like to remind you that,
notwithstanding the previous mentioned extension, the general principles of our policy regarding diligent risk management shall apply. In particular, the obligations in terms of risk prevention and loss mitigation remain applicable.
These measures are applicable with immediate effect.
We sincerely hope that these measures will support you in managing your business while you
continue to make appropriate risk decisions during this unprecedented situation.
With best regards

 

Ján Čarný
CEO Coface Czech & Slovakia