Euler Hermes – Mapy rizika zemí a sektorů

16.11.2020

Aktualizované mapy rizika zemí a sektorů třetího kvartálu roku 2020 si můžete prohlédnout na stránkách pojišťovny Euler Hermes.

Ratingy zemí:

měří riziko neplacení ze strany podnikatelských subjektů v jednotlivých zemích. Celkové hodnocení rizika je založeno na průběžném hodnocení dané země, které spočívá zejména v posouzení makroekonomického rizika, strukturálním hodnocení podnikatelského prostředí a hodnocení stability a efektivnosti politického systému (politické riziko). Krátkodobé hodnocení pak zahrnuje komerční a finanční rizika.

Více informací zde

Mapa rizika podle zemí Q3/2020

Sektorový rating rizika podle zemí Q3/2020

 

Ratingy sektorů:

měří riziko neplacení ze strany podnikatelských subjektů v 18 sektorech napříč 70 zeměmi. Měří se na 4 úrovních na stupnici od nízké po velmi vysokou. Hodnocení je založeno především na poptávce, profitabilitě, likviditě a podnikatelském prostředí a zahrnuje krátkodobá i dlouhodobá rizika jednotlivých sektorů na celém světě.

Více informací zde

Sektorové hodnocení rizika dle zemí Q3/2020