Atradius varuje před nárůstem počtu insolvencí

12.7.2019

Pojišťovna Atradius navzdory stále mírně rostoucí ekonomice hovoří o předpokladech nárůstu počtu insolvencí v zemích západní a severní Evropy v letech 2019 a 2020. Nejvyšší nárůst očekává v důsledku politické nestability, pomalého tempa reforem a tradičně horší platební morálce v Itálii. Počty insolvencí budou růst též v zemích se silným exportem do Velké Británie a to zejména v oborech strojírenství a potravinářství. Naopak pozitivní vývoj se předpokládá ve Španělsku.

Více informací naleznete zde.

Tisková zpráva Atradius zde.